Jeśli chcesz nawiązać z nami współpracę, zostać partnerem lub masz inną ważną kwestię skontaktuj się, korzystając z maila poniżej.

kontakt@qualityexcites.pl

Copyrights © 2020 Quality Excites

Polityka prywatności

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Future Processing S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000817352, NIP: 634-25-32-128, REGON: 278263445.

Jak możesz się z nami skontaktować?

Wszelkie uwagi, pytania i sugestie prosimy wysyłać na adres: kontakt@qualityexcites.pl

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: rodo@future-processing.com.

Cel przetwarzania Podstawa prawna
Przeprowadzenie Call For Proposals na Quality Excites 2020 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Podejmowanie działań przed i w trakcie trwania rejestracji oraz konferencji w celu ich realizacji
Przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych edycji wydarzenia art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Zgoda uczestnika
Wykorzystanie wizerunku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 172 ustawy o Prawie Autorskim
Wykorzystanie wizerunku utrwalonego na przesłanej fotografii w celach marketingowych i promocyjnych konferencji Quality Excites przez ich publikację na stronie internetowej.

Jak będziemy się z Tobą kontaktować?

Będziemy się kontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem, podanego przez Ciebie, adresu mailowego.

„Ciasteczka” („cookies”)

Strona qualityexcites.pl zbiera „ciasteczka”. Dzięki temu możemy lepiej i szybciej odpowiedzieć na zapytanie Twojej przeglądarki. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych.
Zainstalowaliśmy na stronie także Google Analytics. Dzięki temu mamy nadzieję, że dowiemy się więcej o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej strony. Aby dowiedzieć się więcej zerknij na naszą stronę dotyczącą cookies.

Odbiorcy danych osobowych

Na pewno nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim, jeśli nie jest to wymagane przez prawo. To oznacza, że nie sprzedamy Twoich danych i nie będziemy ich wykorzystywali w innym celu, niż w celu wyłonienia prelegentów oraz organizacji Quality Excites.
Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom realizującym usługi w imieniu lub na naszą rzecz, w szczególności podmiotom realizującym na nasze zlecenie obsługę formularza rejestracyjnego, Newslettera oraz inne usługi związane z organizacją Quality Excites.

Okres przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie Twoich danych osobowych bądź też tak długo, jak będzie to konieczne do utrzymywania z tobą kontaktu w związku z udziałem w konferencji Quality Excites 2020.

Twoje prawa

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w każdej chwili możesz:

  • żądać od nas dostępu do Twoich danych oraz ich sprostowania.
  • cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: rodo@future-processing.com oraz żądać w związku z tym usunięcia przez nas Twoich danych.
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, która powoduje, że nie chcesz abyśmy przetwarzali te dane w związku z naszym uzasadnionym interesem.
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
  • otrzymać od nas dane osobowe, które nam dostarczyłeś wyrażając zgodę na ich przetwarzanie lub zawierając umowę. Dane te otrzymasz w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz możesz je przesłać innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych).
  • Wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Konieczność podania danych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, abyś mógł wziąć udział w konferencji Quality Excites i byśmy mogli Cię jednoznacznie zidentyfikować.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Organizator
Wydarzenia towarzyszące