Propozycje tematów Quality Excites 2019

1. Lean IT
2. No Estimates
3. Shift Left
4. DevOps, TestOps, Site Reliability Engineering
5. Antifragile
6. Mob Testing / Mob Programming
7. Testy Niefunkcjonalne
8. Testing on Production
9. Case Study z Wprowadzenia Automatyzacji w Projekcie
10. Testowalność Systemów
11. Property-Based Testing
12. Test-Driven Development
13. Behavior-Driven Development
14. Microservices
15. Kontenery, Kubernetes i pokrewne tematy
16. Infrastructure as a Code
17. Testable Infrastructure
18. Cloud Computing
19. Serverless
20. Event Storming
21. Domain Driven Design

Organizator

Patroni medialni

Wspierają nas

Nasi przyjaciele

Do poprawnego działania nasza strona wymaga cookies.