Propozycje tematów Quality Excites 2019

1. Lean IT
2. No Estimates
3. Shift Left
4. DevOps, TestOps, Site Reliability Engineering
5. Antifragile
6. Mob Testing / Mob Programming
7. Testy Niefunkcjonalne
8. Testing on Production
9. Case Study z Wprowadzenia Automatyzacji w Projekcie
10. Testowalność Systemów
11. Property-Based Testing
12. Test-Driven Development
13. Behavior-Driven Development
14. Microservices
15. Kontenery, Kubernetes i pokrewne tematy
16. Infrastructure as a Code
17. Testable Infrastructure
18. Cloud Computing
19. Serverless
20. Event Storming
21. Domain Driven Design

Organizator

Patroni honorowi

Patroni medialni

Wspierają nas

Nasi przyjaciele

Do poprawnego działania nasza strona wymaga cookies.