Jeśli chcesz nawiązać z nami współpracę, zostać partnerem lub masz inną ważną kwestię skontaktuj się, korzystając z maila poniżej.

kontakt@qualityexcites.pl

Copyrights © 2020 Quality Excites

14. Spotkanie

Quality Meetup

Kiedy?
7 grudnia
Gdzie?
Strefa Centralna w Katowicach

Wystąpili

Tomasz Kus
Senior Software Developer w Future Processing
Testowanie w pętli: BDD, TDD, test first

W wytwarzaniu wysokiej jakości oprogramowania kluczową rolę odgrywa testowanie. Nie jest to aktywność oderwana od developmentu — nie testuje się wyłącznie po, ale również przed i w trakcie całego procesu. Stosowanie BDD lub TDD to znakomity pomysł na to, by oprogramowanie i testy były lepsze. Jednak nie jest łatwo te (w teorii dość proste) metodyki skutecznie wcielić w życie. Tomek podzieli się swoimi doświadczeniami z prób implementacji takiego podejścia w kilku projektach.

Agnieszka Opilska
Business Analyst w Omnisquare
Testowanie wymagań

Trudno nie zgodzić się z tym, że niekompletne lub niejednoznaczne wymagania mogą wywołać trudną do opanowania lawinę błędów. Jakie zatem kryteria powinny spełniać te wymagania, aby móc określić ich jakość? Agnieszka przedstawi proste metody, które pozwolą przetestować niektóre z nich. Omówione techniki powinny ułatwić każdemu testerowi wyłapanie błędów i luk w analizie, jeszcze przed rozpoczęciem implementacji.

Gdzie i kiedy?

7 grudnia
Strefa Centralna w Katowicach
Organizator
Wydarzenia towarzyszące