Jeśli chcesz nawiązać z nami współpracę, zostać partnerem lub masz inną ważną kwestię skontaktuj się, korzystając z maila poniżej.

kontakt@qualityexcites.pl

Copyrights © 2020 Quality Excites

7. Spotkanie

Quality Meetup

Kiedy?
11 lutego
Gdzie?
Progress Bar w Gliwicach

Wystąpili

Radek Smilgin
testerzy.pl
Jak powstał ŚKUP – historia projektu

Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) to bardzo ważny projekt dla aglomeracji śląskiej. Składa się na niego wiele elementów i komponentów, ale jednym z ważniejszych jest oprogramowanie. Nie jest to jednak typowy projekt, znany pracownikom firm informatycznych, startupów i korporacji. Tu zamawiającym jest instytucja publiczna, wykonawcą największa firma informatyczna w Polsce, a pomiędzy nimi staje konsultant odpowiedzialny za to, aby produkt uzyskał możliwie najlepszą jakość.

Łukasz Rosłonek
Grupa Allegro
Testy przeglądarkowe w środowisku rozproszonym

Automatyczne testy przeglądarkowe są niezbędnym etapem procesu wytwarzania każdej aplikacji webowej. Aby były efektywne, powinny być szybkie i wykonywane na różnych środowiskach i przeglądarkach. W czasach, gdy działy development i operations ściśle ze sobą współpracują, infrastruktura testowa powinna być skalowalna oraz dostępna jako kod.
W czasie prezentacji Łukasz przedstawi budowę rozproszonego środowiska testowego opartego o Selenium Grid i Dockera. Podczas live demo pokaże, jak budować takie środowisko za pomocą jednej komendy oraz jak skalować je w czasie rzeczywistym.

Gdzie i kiedy?

11 lutego
Progress Bar w Gliwicach
Organizator
Wydarzenia towarzyszące